راه اندازی لایفا

رضا مرادی
۰۳، بهمن، ۱۳۹۵

بعد از گذشت ماه ها کار بر روی پروژه لایفا، سرانجام در 3 بهمن 1395 لایفا رسما راه اندازی شد.

نوشته شده در: ۰۳، بهمن، ۱۳۹۵
رضا مرادی رضا مرادی
از آخرین نوشته ها با خبر شوید
یک گروه برنامه نویسی در ایران به نام لایفا
info@lifa.ir